Terapi genom konstterapi och symboldrama

Konstnärligt gestaltande och symboliska terapimetoder ger dig möjlighet att få tillgång till erfarenheter och insikter som finns tillgängliga i främst icke-verbal form. Dina inre upplevelser kan bli tydligare och du kan upptäcka nya sätt att möta dem.

I konstterapi använder vi de konstnärliga uttrycken på ett prestigelöst sätt som inte förutsätter förkunskaper.

Dina symboliska uttryck tolkas inte utifrån några förutbestämda teorier, utan utforskas öppet för att hitta din personliga mening.

Psykoterapi i Uppsala

Kreativitet

Kreativitet spelar även en viktig roll i förändringsarbete och för att bortom orden komma i kontakt med hur du lärt dig att förhålla dig i tillvaron, till dig själv och till andra.

Som ett led i din personliga process kan du erbjudas uttrycka dig i bild, poesi, drama, rörelse/dans eller lyssna på utvald musik. I symboldrama används imaginativa metoder med inre bilder och guidade inre resor.

Expressive Arts AB