Klinisk hypnos

Klinisk hypnos är ett terapeutiskt verktyg som ger dig möjlighet att med alla sinnen kontakta dina erfarenheter och resurser.

De yrkesgrupper inom vården som är legitimerade av Socialstyrelsen tillåts använda klinisk hypnos professionellt inom sitt kompetensområde.

Om och på vad sätt hypnos kan vara till nytta för just dig beror bl.a på vilken problematik du sökt terapi för, hur du förhåller dig till den och vilka mål vi kommer överens om för din behandling.

I hypnos använder vi förmågan att via våra föreställningar ledas in i olika sinnes- och medvetandetillstånd.

Psykoterapi i Uppsala

Hypnostillståndet

Hypnostillståndet upplevs ofta som en ökad kroppslig närvaro kombinerat med ökad inre klarhet där du kan bli mer lyhörd för vad kroppen och sinnena förmedlar.

Ett utvidgat medvetandetillstånd kan underlätta att söka efter kärnan i dina problem och att hitta möjliga lösningar.

 

SFKH