EMDR – Traumabehandling

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) är ett specifikt metodinslag i psykoterapi för att bearbeta trauma. Yrkesgrupper inom psykologisk behandling som är legitimerade av Socialstyrelsen får utbildas i EMDR.

Ett psykiskt trauma kan uppstå efter oförutsedda, chockartade eller smärtsamma upplevelser. Det kan vara enstaka händelser som olyckor och överfall eller upprepade mönster av traumatiska situationer under längre tid; fysisk eller psykisk misshandel, övergrepp och krig.

Traumatiska upplevelser kan leda till att vi utvecklar kraftiga stressymtom eller kroppsliga symtom.

Psykoterapi i Uppsala

Behandlingen

Behandlingen med EMDR sker efter bedömning av traumats svårighetsgrad och art. Såväl PTSD (post-traumatic stress disorder) som komplex PTSD behandlas i faser med stabilisering och bearbetning. Man följer ett strukturerat protokoll där växelvisa stimuli av ögonrörelser eller andra sinneskanaler ingår.

Forskning har visat att information om störande händelser som låst sig i hjärnan kan stimuleras och bearbetas med hjälp av EMDR- metodiken. Den kan också bidra till att dina känslor och tankar om dig själv i förhållande till det svåra som hänt dig blir mer realistiska och konstruktiva.

EMDR