Psykoterapi hos legitimerad psykoterapeut i Uppsala

Söker du efter en psykoterapeut/terapeut? De flesta människor går någon gång igenom händelser som gör att livet känns svårare än vanligt. Jag erbjuder hjälp genom samtalsterapi och andra behandlingsmetoder.

Psykoterapi är en psykologisk behandlingsform byggd på en serie samtal som får dig att må bättre. Med hjälp av terapin kan du utforska dina problem och bearbeta det som händer i livet. Ibland räcker det med några få samtal, ibland kan det behövas en längre behandling. Psykoterapin inleds alltid med ett eller flera bedömningssamtal där vi går igenom din problematik och dina målsättningar. Mer ingående information om psykoterapi finns på länkarna SFKBT (kognitiv psykoterapi, KBT)  och Psykoterapicentrum (psykodynamisk terapi, PDT).

I mitt arbete som psykoterapeut integrerar jag kognitiva och moderna psykodynamiska teorier och behandlingsmetoder. Samarbetet mellan dig och mig innefattar förståelse för din historia, kartläggning av dina problem i nuet och förändringsarbete inför din framtid. Dina känslor, tankar, handlingar och kroppsliga upplevelser ges alla utrymme i din personliga process.

Psykoterapi i Uppsala

Psykoterapi hjälper dig vid:

 • Ångest och oro
 • Depressioner och nedstämdhet
 • Livskriser
 • Trauma och utsatthet
 • Relationssvårigheter
 • Låg självkänsla
 • Existentiella frågor

Psykoterapi fungerar även som en investering för framtiden, då den utvecklar självkännedom, självkänsla och förmåga att hantera psykiska påfrestningar. MIn inriktning är främst individualterapi med vuxna eller ungdomar, men jag hjälper även par eller grupper att nå förändring i sina liv och må bättre. Jag har över tjugo års erfarenhet av behandling vid olika typer av svårigheter.

Kreativa icke-verbala metoder

Jag har även kompetens inom icke-verbala psykoterapeutiska arbetssätt som kan användas i samtalsbehandlingen anpassat till dina personliga mål:

 • Klinisk hypnos (fysiskt närvarotillstånd med ökad psykisk klarhet)
 • Konstterapi (bild, musik, drama, dans/kropp/rörelse, poesi)
 • Symboldrama (inre bilder, visualiseringstekniker)
 • EMDR (ögonrörelsemetod för bearbetning av trauma)