KBT i Uppsala – Kognitiv modell

Kognition är ett sammanfattande begrepp för hur vi lär känna oss själva och vår omvärld, hur vi varseblir genom våra sinnen, föreställer oss, tänker, bearbetar och minns.Vi lever våra liv i ett samspel mellan känslor, kognitioner, kroppsliga förmimmelser och handlingar.

KBT (kognitiv och beteendeinriktad terapi) är forskningsbaserad och bygger på kunskapen om att vi människor genom livserfarenheter lär oss olika sätt att förhålla oss till oss själva, andra människor och omvärlden. En del sätt (ofta omedvetna) fungerar inte, utan leder till känslomässigt lidande.

Psykoterapi i Uppsala

KBT-baserad psykoterapi

I KBT-baserad psykoterapi får du möjlighet att kartlägga och nå insikter om ditt lidande och tillgång till nya psykologiska verktyg att möta det och förändra i nuet. Ett vanligt inslag för att förstärka effekten av det terapeutiska förändringsarbetet kan vara att vi tillsammans utformar uppgifter eller experiment som du gör mellan våra träffar.

Den kognitiva psykologin har en öppen, integrativ ideologi och omfattar verksamma terapimetoder från andra traditioner såsom modernt psykodynamiska, konstnärliga, meditationsinspirerade och existentiella.

sfKBT